Copyright CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. / (c) 2023
logo
CPA
CENTAR ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ARHITEKTURU d.o.o.
cpa
Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o.

Tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. ili skraćeno CPA d.o.o. je registrirana
za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja, za koju djelatnost je dobila suglasnost
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Tvrtka je osnovana 1990. godine te ima dugogodišnje iskustvo na organizaciji, koordinaciji i izradi
prostornih i urbanističkih planova kao i poslovima zaštite okoliša. Stručnjaci tvrtke posjeduju
potrebnu stručnu i tehničku sposobnost, znanje, strukovne ovlasti, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled,
kao i sposobnost vođenja poslova te mogu kvalitetno i profesionalno obaviti sve poslove iz područja
prostornog uređenja.
Kao stručne reference tvrtke naročito naglašavamo veliki broj dokumenata prostornog uređenja,
izrađenih sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, na koje su dobivene sve zakonom propisane
suglasnosti i mišljenja, te koji su usvojeni od strane jedinica lokalne samouprave (gradova i općina).

Od stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju 1994. godine tvrtka CPA d.o.o. izradila je preko 250 dokumenata
prostornog uređenja na području čitave Hrvatske koji su donešeni i objavljeni u službenim glasilima i to:
  • više od 20 planova prostornog uređenja gradova
  • više od 45 planova prostornog uređenja općina
  • 10 generalnih urbanističkih planova
  • više od 35 urbanističkih planova uređenja za naselja
  • više od 80 urbanističkih planova uređenja za dijelove naselja
  • više od 50 detaljnih planova uređenja


stručni tim

U tvrtki je zaposleno četiri stručnih djelatnika.


TOMISLAV DOLEČKI, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt urbanist

NEDA KAMINSKI-KIRŠ, dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica urbanistica

mr.sc.ZRINKA TADIĆ, dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica urbanistica

DORA DOLEČKI GLASINOVIĆ, dipl.ing.arh.